NIEUW:

---- Levering aan huis ten tijde van Corona ---

Heb je medicatie nodig, maar raak je door de corona maatregelen niet tot bij ons? 
Bel of mail ons , dan leveren we je medicatie mét advies tot aan je deur!

Gratis levering binnen groot Leuven (op weekdagen). 

Contact

Je kan ons tijdens de werkuren bereiken op het nummer 016/345.001

of stuur ons een mailtje via info@apotheekdehallen.be

Volg ons ook op sociale media:

http://www.instagram.com/apotheekdehallen

http://www.facebook.com/apotheekdehallen 
  
Team

Katrien Bosseloo                   apotheker titularis
An De Krem                           apotheker
Jolien Breemans                   apotheker
Laurence Peeters                  apotheker
Hannah Debaere                    apotheker
Barbara Pelgrims                   apotheker
Jolien Heylen                         apotheker in opleiding


COVID-19 / CORONA

Heb je vragen over de corona maatregelen? Check zeker volgende sites:

        www.info-coronavirus.be

        www.sciensano.be (meer gericht op zorgverleners)


Vind je niet direct een antwoord op je vraag?
 Neem dan telefonisch contact op met de infolijn van de overheid op 0800 14 689   
(bereikbaar op weekdagen tussen 8u en 20u, in het weekend tussen 10u en 20u.

 Check zeker ook regelmatig onze facebookpagina (www.facebook.be/apotheekdehallen), daarop posten we steeds de laatste updates!

Medicatie reserveren?

Dit is mogelijk door ons even op te bellen of te mailen.

Je kan ook online je bestelling plaatsen met een handige NIEUWE app!

Download gratis de app 'ApoConnect' in de app store (IOS) of op google play (Android). 
Bij je volgende bezoek aan de apotheek, activeren we je account en dan ben je klaar om met de app aan de slag te gaan!
Je kan producten opzoeken en meteen zien of het gevraagde product voorradig is. Je kan je voorschrift of een foto scannen. Bovendien kan je ook je aankoophistoriek, als ook je medicatieschema bekijken.

Handig: bespaar jezelf tijd!

Vraag gerust meer info in de apotheek of neem een kijkje op www.apoconnect.be

HomeAssortiment
moeder & kind: Medela, difrax, avent, nuk, Mustela, Galenco

verzorgingsproducten: La Roche Posay, Louis Widmer, Avene, Aderma, Ducray

We hebben tevens een uitgebreid aanbod medische bijvoeding in huis van de merken Nutricia (fortimel) en Fresubin. Andere merken kunnen tevens besteld worden.

Verhuur

Je kan bij ons terecht voor het huren van afkolftoestellen voor moedermelk. We hebben volgende toestellen in huis: Medela Symphony en Lansinoh. De accessoires zoals borstschilden, afkolfsets, tepelhoedjes, sterilisatie zakjes en dergelijke kan je ook bij ons verkrijgen.

Afbeeldingsresultaat voor medela symphony Lansinoh Borstkolf Elektrisch Compact | Set

Verder bieden we ook krukken en aerosoltoestellen aan, zowel voor verhuur als verkoop. Andere zaken zoals aspiratietoestellen, rolstoelen etc kunnen op reservatie bekomen worden.

Voor meer informatie over de huurtarieven, gelieve eventjes met ons contact op te nemen!.

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag: 8u30 –19u00
Zaterdag: 8u30 – 13u
Zondag: gesloten

Voor de apotheker van wacht: zie wachtdienst

Locatie

Herestraat 49 te 3000 Leuven

Apotheek De Hallen bevindt zich in de voetgangersstraat naast de inkomhal van Campus Gasthuisberg van UZ Leuven (zie kaart hieronder).


Parkeren

Parkeren kan op de bezoekersparking van UZ Leuven, u kan gedurende 30 minuten gratis parkeren.

Indien onze apotheek van wacht is kan u na 22u (kort) parkeren voor de centrale inkomhal van UZ Leuven.Sluitingsdagen 2020

alle wettelijke feestdagen en 

- vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 2020
- maandag 20 juli 2020
- zaterdag 26 december 2020


Privacy verklaring


1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:

Apotheek De Hallen

apotheker titularis Katrien Bosseloo

Herestraat 49  3000 Leuven

016 345 001

info@apotheekdehallen.be

hierna genoemd: de apotheek.

de functionaris voor gegevensbescherming voor deze apotheek is:

apr titularis Katrien Bosseloo


2. De verwerking van de persoonsgegevens over gezondheid is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de apotheek, namelijk de behandeling. De voornaamste wettelijke basissen hiervoor liggen vervat in de Wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en in het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Verder kan de verwerking ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Ten slotte gebeuren een aantal verwerkingsactiviteiten op basis van de toestemming van de betrokkene, waaronder onder andere het delen van persoonsgegevens met andere apothekers via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD).


3. De apotheek verwerkt uitsluitend persoonlijke identificatiegegevens, INSZ-nummer, persoonlijke bijzonderheden en gegevens betreffende de gezondheid die noodzakelijk zijn om de farmaceutische zorg te verstrekken. Wanneer de persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt, wordt er achterliggend ook een familiale band aangemaakt in het softwaresysteem.


4. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de (voortgezette) farmaceutische zorg. Daarnaast kunnen ook andere doelen meespelen, zoals beheersdoeleinden, terugbetaling, nagaan van beschikbaarheid van geneesmiddelen, etc. Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de apotheek de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.


5. De apotheek verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te delen met derden in het kader van de wettelijke verplichtingen of de verenigbare verwerkingen die op haar rusten. Het gaat hier met name om doorgifte aan onder meer tarificatiediensten, mutualiteiten, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en andere diensten in het kader van de terugbetaling en de volksgezondheid.


6. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die voorgeschreven is door het KB van 21 januari 2009. Dit betekent dat gegevens met betrekking tot farmaceutische zorg gedurende minstens tien jaar worden bewaard en na verloop van 30 jaar vernietigd moeten worden. Alle andere gegevens worden bewaard gedurende de termijn waarbinnen hun gebruik toereikend en relevant is, gelet op de opslagbeperking.


7.1 De betrokkene heeft het recht de apotheek te verzoeken om inzage van en rectificatie of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om aan deze rechten uitvoering te geven, neemt de betrokkene contact op met info@apotheekdehallen.be, 016 345 001.


7.2 Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar info@apotheekdehallen.be te sturen.

 

7.3 Indien de betrokkene bovendien vraagt om de verwijdering van de gegevens, zal de apotheek zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de apotheek rust.

 

7.4. Wanneer de apotheek de persoonsgegevens overgedragen heeft naar een derde partij en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de apotheek, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 

8. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.